Uživatelské prostředí

Přihlášení

Registrace

AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL

12.10.2020

AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 11/10/2020

12.10.2020 V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR a následné rozhodnutí Výkonného výboru

o přerušení soutěžního ročníku (viz příloha) upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových

aktivit vůbec v období od 12. 10. 2020 00:00 hod do 25. 10. 2020 23:59 hod.

V těchto 14 dnech platí, že:

 

1. se nekonají žádná soutěžní utkání;
 

2. je zakázáno používat:
     a. vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
     b. vnitřní sportoviště;

 

3. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 20 osob při dodržení

    hygienických opatření;
 

4. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami

   s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy;

   v každém z nich může trénovat nejvýše 20 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu

    mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

JUDr. Jan Pauly
generální sekretář FAČR


 

 

Admin | 12.10.2020 12:53

 

TOPlist